Najčešća pitanja

U današnje vreme, kada konkurencija vreba na svakom koraku, javlja se potreba za originalnošću u poslovanju, za nečim što bi Vas izdvojilo iz mase, što bi Vas učinilo prepoznatljivim na tržištu.
Web sajtom podižete Vaše poslovanje na sledeći nivo, i postajete efikasniji u prezentaciji Vaše ponude putem interneta. Samim tim, obezbeđujete bolju i lakšu komunikaciju sa Vašim klijentima, uz niže troškove u odnosu na oglašavanje u drugim medijima. Vaše informacije postaju dostupne celom svetu.
Unapredite imidž i marketing Vaše kompanije izradom web sajta.

1. DOMEN:
Vaša unikatna adresa, koja se uglavnom poklapa sa nazivom Vaše firme. Zadatak domena je da uvek uputi korisnika na tačnu fizičku lokaciju Vaše prezentacije. Poželjno je da bude intuitivna, kratka, i da se lako pamti.

2. HOSTING:
Lokacija Vaše prezentacije je krajnjem korisniku nebitna, ali igra bitnu ulogu pri kreiranju sajta, naime, što je prezentacija kompleksnija u izradi i intenzivnija pri korišćenju naprednih tehnologija, to je zahtev za kvalitetnijim hostingom veći, a samim tim i cena istog. Poželjno je da serveri na kojima se nalazi Vaša prezentacija budu minimalno u padu, da su fizički i softverski osigurani od upada, krađa i namernih brisanja sadržaja.

Jedna od glavnih karakteristika upotrebe Interneta je, da sve veći broj korisnika koristi sve veći broj različitih uređaja kako bi pristupio Internetu.
Objedinjavanje doživljaja pri pregledanju nekog web sadržaja, i prilagođavanje tog sadržaja određenim platformama (PC, laptop, tablet, mobilni telefon, itd.), naziva se Responsive Web Design.

SEO (Search Engine Optimization) je optimizacija sajta za web pretraživače. Ovo je najbitnija stavka u web i online internet marketingu. Cilj je da se web sajt ili web stranica, prilikom web izrade, optimizuju za određene ključne reči, i da kada ih internet korisnici ukucaju u web pretraživače, Vaš sajt bude među prvim rezultatima. Najbitniji su rezultati na Google web pretraživaču jer njega koristi najveći broj ljudi.
Izbor ključnih reči na koje se web sajt optimizuje je od velikog značaja, kao i konkurencija za te reči.
SEO paket je nešto što se implementira na sam sajt prilikom web izrade, a SEO program je projekat koji se sprovodi u delo mesecima kao aktivna marketing kampanja Vašeg web sajta.

Održavanje web sajta je skup delatnosti koje obezbeđuju da Vaš sajt funkcioniše neometeno na Internetu, da bude ažuran, i da, ukoliko dođe do napada na sajt ili inficiranja sajta virusom, on ponovo bude funkcionalan za vrlo kratko vreme, sa podacima koji se čuvaju na određeni vremenski period (backup), unapred definisan planom održavanja sajta. Taj plan se formira u zavisnosti od potreba korisnika i visine novčane nadoknade za održavanje web sajta.
Takođe, u ponudi je i održavanje, kao i ažuriranje web sajtova koje nije izradio Red Cloud, ali koje želite da mi održavamo i ažuriramo.

Internet marketing je zbir aktivnosti koje se upotrebljavaju u cilju usmeravanja proizvoda i usluga ka potrošaču, korišćenjem Interneta kao sredstva poslovne komunikacije. Internet marketing povezuje sve aspekte interneta, uključujući dizajn, razvoj, reklamiranje i prodaju preko interneta.
Pored ovog termina koriste se i termini: e-marketing koji obuhvata svaki vid elektronskog marketinga, onlajn marketing, sajber marketing, virtuelni marketing, i interaktivni marketing.

Korporativni identitet predstavlja kompletno grafičko rešenje identiteta firme koji je predstavlja na tržištu. Osnovna karakteristika korporativnog identiteta je odabran stil koji se prepoznaje po svakom njegovom elementu. Korporativni identitet se sastoji od 3 ključna, i ostalih pratećih elemenata.
Ključni elementi su: logotip, vizit karta i memorandum. Ostali elementi su: koverat, fascikla, notes, olovka, majica, auto grafika, zastava, futrola, kesa, nalepnica, itd. Pri izradi korporativnog identiteta najvažnije je formirati jedan stil i voditi se njime.